Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZSP Przedszkolu w Czeremsze w roku szkolnym 2021/2022

info3Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZSP Przedszkolu w Czeremsze w roku szkolnym 2021/2022, którą należy pobrać ze strony internetowej zespołu lub z sekretariatu, a następnie złożyć w sekretariacie do 5 lutego 2021 r. 

 Uwaga ważne!!!

Rodzice, którzy chcieliby dziecko uczęszczające w obecnym roku szkolnym do grupy 5-godzinnej zapisać na rok 2021/2022 do grupy popołudniowej zobowiązani są przystąpić do postępowania rekrutacyjnego i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (.docx)
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (.pdf)