Opłaty za obiady w szkole podstawowej

Opłata za obiady w szkole podstawowej w miesiącu styczniu wynosi – 45,00 zł
 
Opłaty za obiady proszę wnosić na konto bankowe
nr 03 1020 1332 0000 1802 0745 5654
W tytule przelewu należy podać – imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, miesiąc za jaki jest płatność!!!