Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze

info1Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze obowiązują specjalne procedury uwzględniające wytyczne GIS, MZ i MEiN, które zostaną podane do Państwa wiadomości za pośrednictwem dziennika LIBRUS.

Jednocześnie informuję, że nowy rozkład zajęć będzie obowiązywać z początkiem II okresu nauki tj. od dn. 01.02.2021 r.