Działania w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych

ppp Hajnówka

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce przesyła informacje dotyczące działań w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży, rodzicom, nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych.

Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

Poradnia oferuje i zapewnia  różnorodne formy wsparcia:

- porady i konsultacje udzielane dzieciom/młodzieży, rodzicom i nauczycielom, w tym możliwości skorzystania z telefonicznych i e-mailowych porad i konsultacji (adresy e-mail znajdują się na stronie Poradni w zakładce aktualności)
- diagnozowanie trudności dydaktycznych, wychowawczych, innych;
- terapie psychologiczne, wspierające;
- trening umiejętności społecznych – zgłoszenia w sekretariacie Poradni;
- zajęcia w czasie ferii w grupach do 5-ciu osób:  „Warsztaty plastyczne”, a także  spotkania z cyklu „Ferie z wyobraźnią”

- informacje na stronie Poradni, telefonicznie 85 682 23 05

Z poważaniem
Dyrektor Poradni Lucyna Wojciuk

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci